Informační systém MU
KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část
Název česky Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část
Název anglicky A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání Protialkoholický obzor, Bratislava, Obzor, 2005, 0862-0350.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/05:00014726
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
Štítky habit-forming substances, prevention, Program, questionnaire, survey, undergraduates, University
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 9. 1. 2007 19:50.
Anotace
V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření, zaměřené na užívání drog a na postoje k nim u 1567 posluchačů 6 fakult Masarykovy univerzity v Brně. 75 % respondentů pilo alkohol alespoň jednou týdně, 30 % alespoň jednou týdně kouřilo tabák. Ze zakázaných látek bylo nejčastěji konzumováno konopí, následovaly halucinogeny, diskotékové drogy, pervitin, kokain a opiáty. V 80% šlo o 1-2 pokusy, méně často 3-5, výjimečně i více. K první drogové zkušenosti nejčastěji vedla zvědavost, touha po příjemných pocitech, potřeba psychické relaxace a družnosti. U respondentů existoval silný rozpor mezi znalostmi, vnímáním rizika a následným chováním. Je třeba podporovat bezdrogovou zónu na akademické půdě, prosazovat zásady zdravého životního stylu, studenty vhodně motivovat, v případě problémů jim pomáhat.
Anotace anglicky
In 1997 was realized a anonymous survey via questionnaire among 1567 university students from 6 faculties of Masaryk University in Brno. It was focused on abuse of habit-forming substantions and attitudes to them. 75 % of respondents drinks alcoholic beverages once a week at least, 30 % of respondents smokes tobacco once a week at least. From illegal substantions are most frequently consumed hemp, hallucinogens, dancing drugs, speed, cocaine and opiates. 80 % of consumption were 1 or 2 experiments, less frequently from 3 to 5, rarely more. Reasons of first drug experiment were most often curiosity, craving for pleasant sensations, need of psychological relaxation and gregariousness. In file of respondents exists a strong contrast among knowledges, risk perception and consequent behavior. It is necessary support drug-free zone at the academic ground, promote principles of healthy lifestyle, motivate university students opportunely, help them in their problems.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
Zobrazeno: 24. 7. 2024 22:46