KOLMAŠ, Josef and Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy (Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy
Name (in English) Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective
Authors KOLMAŠ, Josef (203 Czech Republic) and Jaroslav MALINA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Editor: Jaroslav Malina.
Edition Brno (CZ), 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie, 2005.
Publisher Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/05:00013210
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-210-3218-9
Keywords in English China; ethnic structure; culture; sexuality; love; marriage
Tags China, culture, ethnic structure, love, Marriage, Munipress, sexuality
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 23/8/2011 13:31.
Abstract
Přehled dějin i současnosti etnického složení, kultury, sexuality, lásky a manželství v Číně.
Abstract (in English)
Compendium of history and present state of ethnic structure, culture, sexuality, love and marriage in China.
Links
GA403/05/2552, research and development projectName: Lidská sexualita a kultura:obecně antropologická a sexuologická analýza
Investor: Czech Science Foundation, Human sexuality and culture: general antropological and sexuological analysis
PrintDisplayed: 8/6/2023 08:16