Informační systém MU
VAŘEKOVÁ, Pavlína and Barbora ZIMMEROVÁ. Component-Interaction Automata for Specification and Verification of Component Interactions. In IFM 2005 Doctoral Symposium on Integrated Formal Methods. Eindhoven, The Netherlands: Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 2005. p. 71-75.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Component-Interaction Automata for Specification and Verification of Component Interactions
Name in Czech Component-Interaction automaty pro specifikaci a verifikaci interakcí mezi komponentami
Authors VAŘEKOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic) and Barbora ZIMMEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Eindhoven, The Netherlands, IFM 2005 Doctoral Symposium on Integrated Formal Methods, p. 71-75, 2005.
Publisher Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00013242
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English Component-Interaction automata; specification; verification; component-based systems
Tags Component-based systems, Component-Interaction automata, specification, verification
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Changed: 2/12/2006 16:39.
Abstract
The paper presents an automata-based language, Component-Interaction automata, designed for specification of component interactions in hierarchical component-based software systems. The language aims to provide a direct and desirable way of modelling component interactions which is meant to be transparent and understandable thanks to the orientation to component-based systems and their specifics.
Abstract (in Czech)
Článek představuje jazyk Component-Interaction automatů, který je navržen pro specifikaci interakcí mezi komponentami v hierarchických komponentových softwarových systémech. Tento jazyk si klade za cíl poskytnout nástroj pro modelování interakcí mezi komponentami, který bude transparentní a srozumitelný díky zohlednění specifik komponentových systémů.
Links
GD102/05/H050, research and development projectName: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Integrated approach to education of PhD students in the area of parallel and distributed systems
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
1ET400300504, research and development projectName: Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Realistic application of formal methods in component systems
Displayed: 2/3/2024 12:01