CS

Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník

JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník (The Common European Asylum System: The Common Concept of "Persecution"). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 pp. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník
Name (in English) The Common European Asylum System: The Common Concept of "Persecution"
Authors JÍLEK, Dalibor.
Edition 1. vyd. Brno, 275 pp. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292), 2005.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-3798-9
Keywords in English The 1951 Convention on the Status of Refugees; EU Directive 2004/83/EC; the legal concept of persecution; reasons of persecution; state and non-state actors of persecution; discrimination and persecution; prosecution and persecution; terrorism end persecution;
Tags discrimination and persecution, EU Directive 2004/83/EC, prosecution and persecution, reasons of persecution, terrorism end persecution
Changed by Changed by: Mgr. Věra Žůrková, učo 179491. Changed: 26/10/2011 18:29.
Abstract
Sborník je výsledkem jednání vědecké konference (15. června 2005), jíž se zúčastnili zástupci vládních, soudních, akademických a nevládních kruhů. Sborník je tématicky zaměřen k pronásledování v kontextu Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a směrnice Rady EU 2004/83/EC. Právní pojem je chápán a uchopen v evolutivním smyslu na pozadí rozhodování českých i zahraničních orgánů.
Abstract (in English)
The Conference on the persecution as a common legal concept resulted in editing the collection was held on 15 June 2005. The Conference was organised by the International and European Law Department of the faculty of Law of Masaryk University within the Faculty scientific intention. The collection mirrors different aspects of persecution within international and national refugee law. The collection covers the following issues: the common concept of "persecution", victims of persecution, non-state agents of persecution, evidences of persecution, discrimination and persecution, sex and gender violence, criminal prosecution and discrimination,terrorism and asylum.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 27/3/2019 02:02

Other applications