Informační systém MU
MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ, Jan HRADECKÝ, Vojtěch ADAM, Zbyněk PROKOP, Jiří DAMBORSKÝ a René KIZEK. Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách. Online. In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 70-71, 125 s. ISBN 80-210-3943-4. [citováno 2024-04-23]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách
Název česky Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách
Název anglicky Electrochemical determination of chlorides on surfaces of carbon electrodes
Autoři MIKELOVÁ, Radka (203 Česká republika, domácí), Libuše TRNKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Jan HRADECKÝ (203 Česká republika), Vojtěch ADAM (203 Česká republika, domácí), Zbyněk PROKOP (203 Česká republika, domácí), Jiří DAMBORSKÝ (203 Česká republika, domácí) a René KIZEK (203 Česká republika, domácí)
Vydání Brno, Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, od s. 70-71, 125 s. 2006.
Nakladatel Masarykova universita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10405 Electrochemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00015599
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-210-3943-4
Klíčová slova anglicky Electrochemical determination; chlorides; carbon electrodes
Štítky carbon electrodes, chlorides, Electrochemical determination
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., učo 1441. Změněno: 29. 4. 2011 10:14.
Anotace
ÚVOD K analýze chloridů jsou využívány metody titrační, fotometrické, coulometrické případně jsou chloridy detekovány pomocí iontověselektivních elektrod. Základní titrační stanovení je založeno na tvorbě rozpustného chloridu rtuťnatého v kyselém prostředí. Bod ekvivalence se detekuje difenylkarbazonem, který tvoří s ionty rtuti fialově zbarvený komplex. Fotometrické stanovení je založeno na reakci chloridů s nedisociovaným thiokyanatanem rtuťnatým, kdy vzniká chlorid rtuťnatý. Uvolněné thiokyanatanové ionty reagují s železitými kationty za vzniku červeně zbarveného thiokyanatanu železitého. Vzniklý barevný produkt se detekuje fotometricky při vlnové délce kolem 500 nm. Při této metodě je pozorována značná nelinearita, která je částečně odstraněna přídavkem dusičnanu rtuťnatého. Coulometrické stanovení je založeno na generaci stříbrných iontů ze stříbrné anody konstantní rychlostí. Ionty stříbra reagují s chloridy za vzniku nerozpustné sraženiny. Při dosažení bodu ekvivalence se generace iontů stříbra zastaví. Z důvodu generace stříbrných iontů, který je konstantní, tak je obsah chloridů přímo úměrný času, který se měří. Měření probíhá ve směsi většinou silných kyselin, které zlepšují elektrickou vodivost, a povrchově aktivních látek (želatina), které zlepšují reprodukovatelnost analýzy. Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, je použití klasických metod pro detekci chloridů ve velmi nízkých koncentracích prakticky nepoužitelné (vysoké limity detekce). Elektrochemické metody představují možný nástroj pro rychlou, snadnou a miniaturizovatelnou detekci. V naší práci jsme se zabývali elektrochemickou detekcí chloridů pomocí pevných uhlíkových elektrod. VÝSLEDKY Pro naši analýzu chloridů bylo využito SWV techniky v prostředí acetátového pufru pH 5,0. Nejdříve jsme porovnali voltamogram čisté uhlíkové pastové elektrody a elektrody modifikované stříbrnými ionty. Porovnali jsme získané signály na klasické uhlíkové pastové elektrodě a námi modifikované uhlíkové pastové elektrodě. Na záznamu změřeném na klasické uhlíkové pastové elektrodě byly píky nevýrazné. Na elektrodě modifikované stříbrnými ionty je velmi dobře pozorovatelný signál při potenciálu kolem +0,13 V. V našich prvotních experimentech bylo využito předpokladu, že stříbrné ionty reagují s chloridy za vzniku málo rozpustné sloučeniny chloridu stříbrného. Nejdříve jsme použili pastovou uhlíkovou elektrodu (nemodifikovanou) pro detekci chloridů. Zjistili jsme, že nejsou pozorovány žádné výrazné změny související s rostoucí koncentrací chloridů. Zatímco, při použití stříbrnými ionty modifikované elektrodě byla získána koncentrační závislost chloridových iontů. Je pravděpodobné, že v samotném základním elektrolytu jsou přítomny chloridové anionty, vytvářející signál při potenciálu kolem -0,38 V. Po přídavku chloridů (NaCl) došlo k postupnému vzestupu signálu. Při dalších přídavcích jsme pozorovali maximum výšky chloridů u koncentrace 200 ľM, při dalších přídavcích se již výška píku měnila velmi pozvolna. ZÁVĚR V naší práci jsme navrhli techniku pro detekci chloridových iontů, které je citlivou a levnou alternativou k technikám, které se pro detekci této látky běžně používají.
Anotace anglicky
Pretezentation on conference VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků named" Electrochemical determination of chlorides on surfaces of carbon electrodes.
Návaznosti
GP525/04/P132, projekt VaVNázev: Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální , regionální a lokální úrovni
Zobrazeno: 23. 4. 2024 23:00