ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně (Pedagogical teacher practiceof future teachers of PdF MU in Brno). Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, vol. 2004, 3/4, p. 58-62. ISSN 1335-5589.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně
Name in Czech Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně
Name (in English) Pedagogical teacher practiceof future teachers of PdF MU in Brno
Authors ŠŤÁVA, Jan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Pedagogické spektrum, Bratislava, 2004, 1335-5589.
Other information
Original language Croatian
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Tanzania, United Republic of
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/04:00019978
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English Teaching practice; school teachers practice;
Tags school teachers practice, teaching practice
Changed by Changed by: PaedDr. Jan Šťáva, CSc., učo 885. Changed: 14. 2. 2006 17:09.
Abstract
Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně
Abstract (in Czech)
Článek pojednává o pedagogických praxích budoucích učitelů na PdF MU v Brně
Abstract (in English)
Pedagogical teacher practiceof future teachers of PdF MU in Brno
Links
GA406/03/1349, research and development projectName: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
Investor: Czech Science Foundation, Interventions into the proces of pedagogical skills development in student teaching at training school
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 14:48