DUNGEL, Jan and Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky (A field guide to fishes, amphibians and reptiles of the Czech and Slovak Republics). 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 162 pp. 10037. ISBN 80-200-1282-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky
Name (in English) A field guide to fishes, amphibians and reptiles of the Czech and Slovak Republics
Authors DUNGEL, Jan (203 Czech Republic) and Zdeněk ŘEHÁK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, 162 pp. 10037, 2005.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Denmark
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/05:00014991
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-200-1282-6
Keywords in English Distribution; occurrence; identification; ecology; threat and conservation
Tags distribution, Ecology, identification, occurrence, threat and conservation
Changed by Changed by: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., učo 2252. Changed: 1/3/2006 22:07.
Abstract
Atlas tvoří 80 obrazových tabulí, na nichž je zobrazeno 108 druhů mihulí a ryb, 21 druhů obojživelníků a 19 druhů plazů, vyskytujících se na území České a Slovenské republiky včetně druhů vymizelých, introdukovaných nebo zavlečených. K jednotlivým skupinám je uvedena stručná charakteristika, morfologický popis, způsob života a systém. Naproti obrazovým tabulím je umístěn text k zobrazeným druhům, který obsahuje základní údaje o rozšíření a výskytu, morfologický popis, poznámky o způsobu života a o významu z hlediska stupně ohrožení a právní ochrany. Připojen je systematický přehled, literatura a rejstřík.
Abstract (in English)
Atlas tvoří 80 obrazových tabulí, na nichž je zobrazeno 108 druhů mihulí a ryb, 21 druhů obojživelníků a 19 druhů plazů, vyskytujících se na území České a Slovenské republiky včetně druhů vymizelých, introdukovaných nebo zavlečených. K jednotlivým skupinám je uvedena stručná charakteristika, morfologický popis, způsob života a systém. Naproti obrazovým tabulím je umístěn text k zobrazeným druhům, který obsahuje základní údaje o rozšíření a výskytu, morfologický popis, poznámky o způsobu života a o významu z hlediska stupně ohrožení a právní ochrany. Připojen je systematický přehled, literatura a rejstřík.
Links
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 18/1/2021 16:12