SVATOŇOVÁ, Hana. Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků. (Leica Photogrammetry Suit - suitable tool for archive air images elaborate). ArcRevue, Praha: ARCDATA PRAHA, 2004, vol. 2004, No 4, p. 27-29. ISSN 1211-2135.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků.
Name in Czech Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků.
Name (in English) Leica Photogrammetry Suit - suitable tool for archive air images elaborate
Authors SVATOŇOVÁ, Hana (203 Czechia, guarantor).
Edition ArcRevue, Praha, ARCDATA PRAHA, 2004, 1211-2135.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/04:00019979
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English LPS; ERDAS; remote sensing; archive air images
Tags archive air images, ERDAS, LPS, Remote sensing
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149. Changed: 5/6/2006 08:42.
Abstract
Nové geoinformační technologie umožňují zpracování leteckých snímků bez kalibračních protokolů. POstup práce se software Leica Photogrammetry Suit.
Abstract (in English)
Leica Phottogrammetry\ Suit - the suitable tool for archive air images elaborates
Links
GA205/00/0782, research and development projectName: Digitální model krajiny - perspektivní nástroj věd o Zemi
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/8/2020 17:51