Informační systém MU
POLČÁK, Radim. Kingdom of IT and IP law and the Quest for Legitimacy. In KnowRight 2006. Vienna: Oesterreichische Computer Gesellschaft, 2006, p. 19-27. ISBN 3-85403-202-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kingdom of IT and IP law and the Quest for Legitimacy
Name in Czech Království práva informačních technologií a práva duševního vlastnictví a cesta k legitimitě
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Vienna, KnowRight 2006, p. 19-27, 9 pp. 2006.
Publisher Oesterreichische Computer Gesellschaft
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00016644
Organization unit Faculty of Law
ISBN 3-85403-202-1
Keywords in English ict law; ip law
Tags ict law, ip law
Changed by Changed by: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Changed: 19/2/2006 19:05.
Abstract
The paper analyzes recent issues of legitimacy of IT and IP law. It is built on assumption that traditional positivist approach to legitimacy of law is not sufficient for further development of both IT and IP law in cyberspace.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá aktuálními otázkami legitimity práva informačních technologií a práva duševního vlastnictví. Autor v něm vychází z předpokladu, že tradiční pozitivistické metody přístupu k právu neposyktují dostatečnou oporu dalšímu vývoji práva informačních technologií a práva duševního vlastnictví v kyberprostoru.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Displayed: 14/6/2024 11:59