Informační systém MU
KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev (The rise and the fall of the middle classes). Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 123 pp. Ediční řada Studie, 27. svazek. ISBN 80-85850-95-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzestup a pád středních vrstev
Name (in English) The rise and the fall of the middle classes
Authors KELLER, Jan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, 123 pp. Ediční řada Studie, 27. svazek, 2000.
Publisher Sociologické nakladatelství
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/00:00013360
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-85850-95-8
Keywords in English Middle classes; small property; protestant ethic; formal organisations; employees; postindustrial society; civil society; globalisation.
Tags civil society, employees, formal organisations, globalisation., Middle classes, postindustrial society, protestant ethic, small property
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 4/4/2006 12:59.
Abstract
Kniha se zabývá vývojem středních vrstev v průběhu 19. a 20. století. Zkoumá proměny jejich charakteru v sociologické literatuře. Zkoumá ctnosti a slabiny starých i nových středních vrstev. Autor se věnuje problému byrokracie v souvislosti s charakterem nových středních vrstev. Zkoumá obtížné postavení středních vrstev v procesu globalizace a jejich ambivalentní vztah k sociálnímu státu. Všímá si také významu středních vrstev pro občanskou společnost, a to zejména z hlediska problematiky takzvaných nejnovějších středních vrstev, které jsou jedním z produktů procesu globalizace.
Abstract (in English)
The book deals with the development of the middle classes during the 19th and the 20th centuries. It analyzes the transformations of their character in the sociological literature. It examines both the virtuos and the vices of the old social classes and the new ones. The autor takes heed of the problematics of the bureaucracy in the context of the development of the new social classes. He examines the difficult position of the middle classes in the process of globalisation and their ambivalent relation to the Welfare State. He pays attention also to the importance of the middle classes for the civil society, particularly from the point of view of so called the newest middle classes which are one of the product of the process of globalisation.
Links
GA403/00/0418, research and development projectName: Vzestup a pád středních vrstev
Investor: Czech Science Foundation, The Rise and Decline of the Middle Classes
Displayed: 6/12/2023 11:51