ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children
Název česky Molekulárně-biologické příčiny ADHD: asociační studie polymorfizmů genů pro DAT1, DRD2, DRD4, COMT a MAOB
Autoři ŠTAIF, Radim (203 Česká republika), Ivana DRTÍLKOVÁ (203 Česká republika), Renáta PITELOVÁ (203 Česká republika), Omar ŠERÝ (203 Česká republika, garant) a Pavel THEINER (203 Česká republika).
Vydání Abstract book 2006. Riga, Latvia, 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006, od s. 47-47, 50 s. 2006.
Nakladatel Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00016760
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky ADHD; DAT1; DRD2; DRD4; COMT; MAOB; gene; polymorphism
Štítky ADHD, COMT, DAT1, DRD2, DRD4, gene, MAOB, polymorphism
Změnil Změnil: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., učo 18120. Změněno: 1. 3. 2007 17:10.
Anotace
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a multifactorial disorder with significant genetic contribution, one of the most commonly diagnosed neurobehavioral disorders in a childhood. The hyperactivity is the disorder of behavior affecting 3-6% of school age children wordwide; the main symptoms are inattention, impulsivity and distractibility. In the past few years, interest in the molecular psychiatry genetics of ADHD has grown enormously, with many groups searching for susceptibility genes. Dopamine genes have been the initial candidates based on the site of the action of the psychostimulant drugs. We have investigated whether there is an association of dopamine system candidate genes DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB with ADHD. The aim of our case-control study was to determine whether the ADHD boys (118) have different genotype and alelic frequencies of examined genes compared to controls (153). No significant differences were found between groups of boys in polymorphism genes DRD4, COMT and MAOB (p > 0.05). The statistical analysis using Fisher exact test did not confirme the association of the previously possitive investigated 10-repeat allele or 10/10 genotype of DAT1 gene (p = 0.531). However, we found the association of long 10/11 genotype of DAT1 gene (p = 0.0063). The difference in the frequency of 10/11 genotype may signify that rare 11 allele may increase higher risk of ADHD. For DRD2, ADHD probands were more likely than controls to have the A1 allele and genotype A1A1 (p = 0.0013). Our results showed that ADHD in Czech children population is associated with TaqI A polymorphism of DRD2 gene, the presence of DRD2 A1 allele increase the risk of ADHD.
Anotace česky
Hyperaktivita je mnohočetná porucha vyskytující se hojně u dětí mladšího školního věku - objevuje se u 3-6% dětské populace. V naší asociační studii jsme zkoumali polymorfní geny pro DAT1, DRD2, DRD4, COMT a MAOB. Polymorfizmy těchto kandidátních genů dopaminového systému mohou stát za příčinami vzniku této poruchy. Ve studii porovnávající genotypové a alelické frekvence skupin hyperaktivních chlapců s kontrolní skupinou chlapců jsme neobjevili signifikantní závislost pro vybrané polymorfizmy genů pro DRD4, COMT a MAOB. Statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinami byl naopak nalezen pro TaqI A polymorfizmus genu pro DRD2 (p = 0,0013). Dále byl mezi skupinami objeven signifikantní rozdíl (p = 0,0063) v genotypové frekvenci řídce se vyskytujícího genotypu 10/11 VNTR polymorfizmu genu pro DAT1, naopak jsme nepotvrdili v dřívějších studiích nalezenou signifikantní závislost pro genotyp 10/10 (p = 0,531).
Návaznosti
MSM0021622413, záměrNázev: Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
NF6520, projekt VaVNázev: Klinické a molekulárně-biologické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Klinické a molekulárně-biologické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku
VytisknoutZobrazeno: 31. 1. 2023 12:22