Informační systém MU
RAY, A., M. MIJANUDDIN, R. CHATTERJEE, Jaromír MAREK, S. MONDAL a M. ALI. Synthesis, crystal structure and helical ladder-like assembly of a novel terephthalato-bridged binuclear Cu(II) complex: First report on terephthalate bridging under tetraaza macrocyclic environment. Inorganic Chemistry Communications. Netherlands: Elsevier Science, 2006, roč. 9, č. 2, s. 167-170. ISSN 1387-7003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Synthesis, crystal structure and helical ladder-like assembly of a novel terephthalato-bridged binuclear Cu(II) complex: First report on terephthalate bridging under tetraaza macrocyclic environment
Název česky Syntéza, krystalová struktura a spirálovitě-žebříkové uspořádání nového tereftalově můstkovaného binukleárního Cu(II) komplexu: První popis tereftalového můstku s makrocyklickým tetraazovým okolím
Autoři RAY, A. (356 Indie), M. MIJANUDDIN (356 Indie), R. CHATTERJEE (356 Indie), Jaromír MAREK (203 Česká republika, garant), S. MONDAL (356 Indie) a M. ALI (356 Indie).
Vydání Inorganic Chemistry Communications, Netherlands, Elsevier Science, 2006, 1387-7003.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Portugalsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.787
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00016775
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000235269100011
Klíčová slova anglicky MOLECULAR-STRUCTURE; MAGNETIC-PROPERTIES; EXCHANGE INTERACTION; ZIGZAG CHAIN; COPPER(II);
Štítky Copper(II), EXCHANGE INTERACTION, MAGNETIC-PROPERTIES, MOLECULAR-STRUCTURE, ZIGZAG CHAIN
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Změněno: 12. 12. 2006 10:02.
Anotace
Single crystal X-ray study on a novel terephthalato-(mu(2)-tp)-bridged binuclear Cu(II) tetraaza macrocyclic complex, [Cu-2(dine-mac)(2)(tp)(ClO4)(2)], reveals that the syn-anti disposition of two NO2 groups in the individual dinemac ligand and consequent intermolecular H-bonding between the two successive binuclear entities on both sides results a supramolecular R-2(2) (34) synthon in (011) plane which on further propagation in the same sequence renders two single strand helices connected via tp moiety results a 3-D supramolecular helical ladder-like assembly
Anotace česky
Rtg. difrakční studium monokrystalové struktury nového tereftalátově-(mu(2)-tp)-můstkovaného binukleárního Cu(II) tetraazo maykrocyklického komplexu [Cu-2(dine-mac)(2)(tp)(ClO4)(2)] ukázalo, že syn-anti uspořádání dvou NO2 skupin v jednotlivých ligandech a následné mezimolekulární vodíkové vazby mezi nimi mají za následek vznik 3-D supramolekulárního spirálovitě-žebříkového uspořádání molekul.
Návaznosti
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Zobrazeno: 2. 3. 2024 10:38