EN

Výzkumné ústavy v České republice - současnost a budoucnost, se zaměřením na novou právní formu ...

PROUZOVÁ, Zuzana a Barbora POKORNÁ. Výzkumné ústavy v České republice - současnost a budoucnost, se zaměřením na novou právní formu veřejné výzkumné instituce. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 140-146, 7 s. ISBN 80-210-3956-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkumné ústavy v České republice - současnost a budoucnost, se zaměřením na novou právní formu veřejné výzkumné instituce
Název anglicky Research institution in Czech Republic - focus on new legal form
Autoři PROUZOVÁ, Zuzana a Barbora POKORNÁ.
Vydání první. Brno, Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti, od s. 140-146, 7 s. 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-3956-6
Klíčová slova anglicky research institution; optimal legal form
Štítky optimal legal form, research institution
Změnil Změnila: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D., učo 44604. Změněno: 27. 4. 2006 10:22.
Anotace
Podle důvodové zprávy zákona č. 341/2002 Sb., o veřejných výzkumných institucích, která se odvolává na výsledky právní analýzy možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí v České republice, je současná převládající forma příspěvkové organizace pro výzkum a vývoj z dlouhodobého hlediska nevhodná. Příspěvek analyzuje proč tomu tak je a jaké výhody a nevýhody souvisí s přechodem na novou právní formu veřejné výzkumné instituce.
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2019 05:05

Další aplikace