HOUSEROVÁ, Jana and Mojmír ŠOB. Ab initio lattice stability in Laves phases: all-electron (WIEN) vs. pseudopotential (VASP) calculations. In CALPHAD XXXIV. 1st ed. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2005. p. 23-23.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ab initio lattice stability in Laves phases: all-electron (WIEN) vs. pseudopotential (VASP) calculations
Name in Czech Ab initio mřížková stabilita Lavesových fází: all-electron (WIEN) vs. pseudopotenciálové (VASP) výpočty
Authors HOUSEROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor) and Mojmír ŠOB (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Utrecht, CALPHAD XXXIV, p. 23-23, 1 pp. 2005.
Publisher Universiteit Utrecht
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20303 Thermodynamics
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/05:00013347
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Phase stability; Laves phase
Tags Laves phase, Phase stability
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D., učo 10394. Changed: 27/4/2006 11:37.
Abstract
The ab initio calculated stability of C14 Laves phases using the WIEN97 and VASP codes were presented.
Abstract (in Czech)
Byly prezentovány výsledky ab initio výpočtů stabilit C14 Lavesových fází, které byly získány pomocí programů WIEN97 a VASP.
Links
AV0Z20410507, plan (intention)Name: Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy
GA202/03/1351, research and development projectName: Kvantově-mechanické studium pevnosti, stability a fázových transformací v perspektivních intermetalických sloučeninách
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GP106/03/P002, research and development projectName: Studium stability intermetalických fází na bázi tranzitivních kovů pomocí ab initio metod
MSM0021622410, plan (intention)Name: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 3/12/2021 05:16