FOJTÍKOVÁ, Jarmila. K problematice zdaňování příspěvkových organizací (To problems of taxation of contribution organizations). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 20-33. ISBN 80-210-3956-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K problematice zdaňování příspěvkových organizací
Name in Czech K problematice zdaňování příspěvkových organizací
Name (in English) To problems of taxation of contribution organizations
Authors FOJTÍKOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Brno, Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti, p. 20-33, 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/06:00021053
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-3956-6
Keywords in English Taxation; non-profit organizations; contribution organizations
Tags contribution organizations, non-profit organizations, Taxation
Changed by Changed by: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Changed: 6/11/2007 17:49.
Abstract
Příspěvek se zaměřuje na problematiku zdanění příspěvkových organizací.
Abstract (in English)
The article concerns on the issue of taxation of contribution organizations.
Links
WB-11-05, research and development projectName: Projekt MMR -Managament regionální a místní správy
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, Management of regional administration
PrintDisplayed: 18/7/2024 00:07