KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí
Název česky Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí
Název anglicky The pronouns to, ten, ta refering to the language expressions of the time, location and direction in the Czech texts of various style spheres
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. České Budějovice, JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text, s. 165-168, 2006.
Nakladatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/06:00015678
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-7040-819-7
Klíčová slova anglicky deictical pronouns ten; ta; to; comutability of deictical pronouns; style sphere; Czech national corpus
Štítky comutability of deictical pronouns, Czech National Corpus, deictical pronouns ten, style sphere, Ta, TO
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 26. 2. 2010 16:11.
Anotace
V textech z Českého národního korpusu SYN2000, vyhledávaných původně pro sledování výskytu deiktického zájmena to jako koreferentu časových a prostorových vyjádření, jsme zjišťovali možnosti konkurence univerzálního deiktického zájmena to a zájmen ten, ta, popř. jejich plurálových podob. Vycházíme z toho, že možnost vzájemné konkurence deiktických zájmen souvisí především s potřebami textové koherence a přesnosti vyjádření koreferenčních vztahů, pokusíme se zjistit, zda je ovlivněna spisovností a nespisovností, popř. příslušností textu ke stylové oblasti.
Anotace anglicky
Deictical pronouns ten, ta, to are much frequented in Czech texts of various style spheres. We are trying to recognize if the Czech universal deictical word to and deictical pronouns ten, ta can be commutable if they refer to the language expressions of time, localizacion or direction. We presuppose that the commutability of those pronouns depends on the demands on the precise utterance of the textual coherence and that it does not depend on the stylistic characteristic of the text.
Návaznosti
GA405/03/0377, projekt VaVNázev: Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2020 12:12