ANTOŠ, David and Vojtěch ŘEHÁK. Routing and Level 2 Addressing in a Hardware Accelerator for Network Applications. In ICT 2006, 13th International Conference on Telecommunications. Funchal, Madeira: University of Aveiro, Portugal, 2006. p. 1-4, 4 pp. ISBN 972-98368-4-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Routing and Level 2 Addressing in a Hardware Accelerator for Network Applications
Name in Czech Směrování a L2 adresace v hardwarovém akcelerátoru pro síťové aplikace
Authors ANTOŠ, David (203 Czech Republic, guarantor) and Vojtěch ŘEHÁK (203 Czech Republic).
Edition Funchal, Madeira, ICT 2006, 13th International Conference on Telecommunications, p. 1-4, 4 pp. 2006.
Publisher University of Aveiro, Portugal
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Portugal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/06:00015335
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 972-98368-4-1
Keywords in English routing; L2 addressing; hardware acceleration
Tags hardware acceleration, L2 addressing, routing
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., učo 3721. Changed: 11/12/2006 11:27.
Abstract
Personal computers are known to be highly usable as internet routers. To overcome their throughput limitations, a hardware accelerator can be employed. For the purposes of packet classification in the accelerator, we investigate a way to combine routing, level 2 addressing, and packet filtering into a single lookup structure. This paper describes the first part of the process: a method to combine routing and level 2 addressing to a single lookup. A formal model of routing and level 2 addressing is presented and used to prove correctness of the method and its equivalence to operating system behaviour.
Abstract (in Czech)
Osobní počítač lze použít jako směrovač. Abychom obešli omezení propustnosti, lze nasadit hardwarový akcelerátor. Pro úlohu klasifikace paketů v akcelerátoru studujeme způsoby, jak zkombinovat směrování, L2 adresaci a filtraci paketů do jediné vyhledávací operace. Článek popisuje první část tohoto procesu: metodu kombinace směrovacích informací a L2 do jedné vyhledávací struktury. Prezentuje formální přístup ke směrování a L2 adresaci a vytvořený formalismus je použit k důkazu ekvivalence chování vytvořené struktury a operačního systému.
Links
GD102/05/H050, research and development projectName: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Doctor grants
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1M0545, research and development projectName: Institut Teoretické Informatiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 28/9/2020 05:41