Informační systém MU
OPRAVILOVÁ, Vera a Michal HÁJEK. The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians. Acta Protozoologica. Warszawa: Nencki Institute of Experimental Biology, 2006, roč. 45, č. 2, s. 191-204, 12 s. ISSN 0065-1583.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians
Název česky Promenlivost spolecenstev testaceí podél kompletního gradientu nasycení bázemi na slatinistích: prípadová studie ze Západních Karpat
Autoři OPRAVILOVÁ, Vera (203 Česká republika) a Michal HÁJEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Acta Protozoologica, Warszawa, Nencki Institute of Experimental Biology, 2006, 0065-1583.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.162
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00015693
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000237675700007
Klíčová slova anglicky bog; calcium; fen; mire; peatlands; pH; Sphagnum; spring; testaceans; testate amoebae; vegetation; wetland
Štítky bog, calcium, fen, mire, peatlands, pH, sphagnum, spring, testaceans, Testate Amoebae, vegetation, wetland
Změnil Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 29. 6. 2009 13:59.
Anotace
We studied modern testacean assemblages in spring fens in the Western Carpathians. The DCA of all testacean assemblages revealed two major factors controlling species variation, the poor-rich gradient and the microhabitat-type: waterlogged bare sediments versus bryophytes. Sampled sediments of poor acidic fens have species composition similar to that of bryophyte tufts from mineral-richer fens. The ordination of the subset of samples taken from bryophyte tufts shows the clear poor-rich gradient on the first axis and moisture gradient causing variation of acid samples along the second axis. Based of DCA results, testacean assemblages were divided into six major types for which the diagnostic species were determined using phi-coefficient. The study of the complete poor-rich gradient revealed different species optima reported from higher-pH Sphagnum fens, and thus it changed our view on the indicative value of some species.
Anotace česky
Promnlivost slopeenstev testaceí podél kompletního gradientu nasycení bázemi na slatiništích: pípadová studie ze Západních Karpat
Návaznosti
GA206/02/0568, projekt VaVNázev: Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
Investor: Grantová agentura ČR, Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Zobrazeno: 20. 7. 2024 11:08