Informační systém MU
KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně
Název česky Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně
Název anglicky A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu, od s. 272-288, 17 s. 2005.
Nakladatel ČLS JEP
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/05:00015179
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-7329-107-X
Klíčová slova anglicky questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
Štítky habit-forming substances, prevention, Program, questionnaire, survey, undergraduates, University
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 2. 6. 2006 19:17.
Anotace
V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření, zaměřené na užívání drog a na postoje k nim u 1567 posluchačů 6 fakult Masarykovy univerzity v Brně. 75 % respondentů pilo alkohol alespoň jednou týdně, 30 % alespoň jednou týdně kouřilo tabák. Ze zakázaných látek bylo nejčastěji konzumováno konopí, následovaly halucinogeny, diskotékové drogy, pervitin, kokain a opiáty. V 80% šlo o 1-2 pokusy, méně často 3-5, výjimečně i více. K první drogové zkušenosti nejčastěji vedla zvědavost, touha po příjemných pocitech, potřeba psychické relaxace a družnosti.U respondentů existoval silný rozpor mezi znalostmi, vnímáním rizika a následným chováním. Je třeba podporovat bezdrogovou zónu na akademické půdě, prosazovat zásady zdravého životního stylu, studenty vhodně motivovat, v případě problémů jim pomáhat.
Anotace anglicky
In 1997 was realized a anonymous survey via questionnaire among 1567 university students from 6 faculties of Masaryk University in Brno. It was focused on abuse of habit-forming substantions and attitudes to them. 75 % of respondents drinks alcoholic beverages once a week at least, 30 % of respondents smokes tobacco once a week at least. From illegal substantions are most frequently consumed hemp, hallucinogens, dancing drugs, speed, cocaine and opiates. 80 % of consumption were 1 or 2 experiments, less frequently from 3 to 5, rarely more. Reasons of first drug experiment were most often curiosity, craving for pleasant sensations, need of psychological relaxation and gregariousness. In file of respondents exists a strong contrast among knowledges, risk perception and consequent behavior. It is necessary support drug-free zone at the academic ground, promote principles of healthy lifestyle, motivate university students opportunely, help them in their problems.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
Zobrazeno: 23. 9. 2023 14:14