KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé? (How perceive and perform project class pupils and teachers?). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. 6 pp. ISBN 80-7315-046-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé?
Name in Czech Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé?
Name (in English) How perceive and perform project class pupils and teachers?
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 6 pp. 2003.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7315-046-8
Keywords (in Czech) projektová výuka; vliv projektové výuky
Keywords in English project teaching;effect of project teaching
Tags effect of project teaching, project teaching
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 17/6/2009 12:43.
Abstract
Popisujeme vliv projektové výuky na žáky a vnímání projektové výuky učiteli.
Abstract (in English)
We describe the effect of project teaching to pupils and the perception of teachers of project teaching .
PrintDisplayed: 28/5/2022 12:17