CS

Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop)

KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government (2nd summer international workshop)). 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop)
Name (in English) New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government (2nd summer international workshop)
Authors KADEČKA, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor) and Alena KLIKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome organization of a workshop
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00015764
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English administrative procedure; local self-government; public administration; municipality
Tags Administrative procedure, Local self-government, municipality, Public administration
Tags International impact
Changed by Changed by: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., učo 8807. Changed: 10/11/2007 21:50.
Abstract
Dne 1. ledna 2006 vstoupil v účinnost zcela nový, rozsáhlý kodex činnosti veřejné správy v České republice. Tato skutečnost představuje neobyčejně intenzivní impuls k odborné diskusi o celé řadě teoretických i praktických otázek právní regulace činnosti veřejné správy. Letní workshop pod názvem Nový správní řád a místní samospráva je pracovním setkáním členů katedry správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity s vybranými hosty (významnými představiteli českých i zahraničních univerzit, stejně tak jako veřejnosprávní praxe) nad novým správním řádem a otázkami jeho dopadu na místní samosprávu v České republice. Jeho smyslem je především společné zamyšlení se představitelů administrativistiky a veřejnosprávní praxe nad novou právní úpravou, vzájemné názorové obohacení se a definování odborných právních stanovisek k otázkám, které se dnes jeví jako palčivé.
Abstract (in English)
On 1st January 2006 an entirely new comprehensive code of public administration activities came into effect in the Czech Republic. This fact may be regarded as an exceptionally intensive impulse to an expert discussion on a number of theoretical and practical questions of the legal regulation of public administration activities. The summer workshop entitled New Administrative Procedure Code and Local Self-Government is a meeting of members of the Department of Administrative Studies, Administrative Law and Financial Law of the Law Faculty, Masaryk University, with invited guests (leading scholars from Czech and foreign universities and experts from the public administration) focused on discussing the new administrative procedure code and questions of its impact on the local self-government in the Czech Republic. It is meant to be a debate of representatives of administrative studies as well as the public administration aimed at exchanging ideas and opinions and defining expert legal attitudes to topical issues.
Links
GA407/06/1159, research and development projectName: Právní regulace místní samosprávy v České republice
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 23/4/2019 18:20

Other applications