ULMAN, Vladimír. Automatic Detection of Histones on Chromosome X in Images of Cell Nuclei. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2006, roč. 36, No 2, p. 160-164. ISSN 0301-5491.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Automatic Detection of Histones on Chromosome X in Images of Cell Nuclei
Name in Czech Automatická detekce histonů u chromosomu X v obrazech buněčného jádra
Authors ULMAN, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Clinician and Technology (Lékař a technika), Praha, Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2006, 0301-5491.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/06:00015770
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English image registration; voxel-based registration; top-hat filtering; image analysis
Tags CBIA, cbia-web, Image analysis, image registration, top-hat filtering, voxel-based registration
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D., učo 4203. Changed: 2/6/2010 16:27.
Abstract
The description of computer method used for detection of histone particle in the small vicinity of chromosome X. The input data were 3D images of histones with nuclei and chromosomes with nuclei. Acquired on confocal optical microscope. The method was evaluated on real data. Compared to human expert, it gave the same result on 91% of 139 test cases.
Abstract (in Czech)
Popisuje počítačovou metodu použitou pro detekci histonových teček v blízkém okolí chromosomů X. Vstupní data byly 3D obrázky histonů s jádrem a chromosomů s jádrem. Pořízeno na konfokálním optickém mikroskopu. Metoda byla testována na reálných datech a dala v porovnání s lidským expertem stejný výsledek v 91% ze 139 testovaných případů.
Links
GP202/03/D033, research and development projectName: Vliv metylace a acetylace na strukturu chromatinu
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1/3/2021 18:59