JEDLIČKOVÁ, Hana. Bulózní pemfigoid - etiopatogeneze, klinika, terapie (Bullous pemphigoid - etiopathogenesis, clinical picture, therapy). In I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Sborník abstrakt. 2005. ISBN 80-239-5083-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bulózní pemfigoid - etiopatogeneze, klinika, terapie
Name in Czech Bulózní pemfigoid - etiopatogeneze, klinika, terapie
Name (in English) Bullous pemphigoid - etiopathogenesis, clinical picture, therapy
Authors JEDLIČKOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Sborník abstrakt, 2005.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/05:00019005
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-239-5083-5
Keywords in English pharmacotherapy
Tags pharmacotherapy
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 15/4/2019 11:31.
Abstract
U bulózních subepidermálních onemocnění se objevují poznatky o souvislostech demografických, o asociaci s interními (diabetes mellitus) onemocněními, s farmakoterapií.
Abstract (in English)
In recent years associations of BP and internal diseases (diabetes mellitus) and drug eruptions have emerged. BP can also have a long period of subclinical disease before the typical blistering disease.
Links
NG7353, research and development projectName: Hladiny protilátek proti bazální membráně u starších nemocných s pruritickými onemocněními a diabetem.
Investor: Ministry of Health of the CR, Biological and Psychological Views on Diseases of Older People
PrintDisplayed: 19/6/2021 14:36