SVOBODOVÁ, Jana. Česká skladba pro studenty učitelství. 2. upr. a rozš. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 127 s. ISBN 8070421827.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká skladba pro studenty učitelství
Authors SVOBODOVÁ, Jana.
Edition 2. upr. a rozš. vyd. Ostrava, 127 s. 2001.
Publisher Ostravská univerzita
Other information
ISBN 8070421827
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:44.
PrintDisplayed: 12/8/2020 17:16