Informační systém MU
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998, 343 s. ISBN 807169195X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývojová psychologie
Autoři LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ.
Vydání Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha, 343 s. 1998.
Nakladatel Grada
Další údaje
ISBN 807169195X
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 8. 8. 2022 12:18.
Zobrazeno: 23. 6. 2024 03:32