HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat
Authors HENDL, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 583 s. 2004.
Publisher Portál
Other information
ISBN 8071788201
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 28/12/2015 05:13.
PrintDisplayed: 10/12/2023 15:04