CHALUPA, Petr and Zdeňka TARABOVÁ. Vybrané kapitoly z demografie : (pro semináře a cvičení). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 61 s. ISBN 802100343X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané kapitoly z demografie : (pro semináře a cvičení)
Authors CHALUPA, Petr and Zdeňka TARABOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 61 s. 1991.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
ISBN 802100343X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:04.
PrintDisplayed: 17/1/2022 09:06