Informační systém MU
BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ and Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. 2. vydání. Plzeň: Fraus, 2002. 311 stran. ISBN 807238144X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč
Authors BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ and Miroslav MAŠEK.
Edition 2. vydání. Plzeň, 311 stran, 2002.
Publisher Fraus
Other information
ISBN 807238144X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:55.
Displayed: 1/10/2020 20:56