DAMOHORSKÝ, Milan. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004. 199 s. ISBN 807357036X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí
Authors DAMOHORSKÝ, Milan.
Edition Vyd. 1. Praha, 199 s. 2004.
Publisher ASPI
Other information
ISBN 807357036X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:59.
PrintDisplayed: 28/2/2021 11:50