KŘÍŽKOVÁ, Alena and Karel PAVLICA. Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 8072611178.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci
Authors KŘÍŽKOVÁ, Alena and Karel PAVLICA.
Edition Vyd. 1. Praha, 155 s. 2004.
Publisher Management Press
Other information
ISBN 8072611178
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:59.
PrintDisplayed: 25/2/2021 13:03