KORBEL, František. Právo na informace :zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. po. Praha: Linde, 2005. 410 s. ISBN 807201532X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo na informace :zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář
Authors KORBEL, František.
Edition 2. aktualiz. a dopl. vyd. po. Praha, 410 s. 2005.
Publisher Linde
Other information
ISBN 807201532X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 28/7/2006 11:51.
PrintDisplayed: 16/4/2021 01:06