PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní pedagogika
Autoři PRŮCHA, Jan.
Vydání 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha, 481 s. 2005.
Nakladatel Portál
Další údaje
ISBN 807367047X
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 8. 2021 05:21.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 23:05