ERTLOVÁ, Františka and Josef MUCHA. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 368 s. ISBN 8070133791.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přednemocniční neodkladná péče
Authors ERTLOVÁ, Františka and Josef MUCHA.
Edition 2. přeprac. vyd. Brno, 368 s. 2003.
Publisher Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Other information
ISBN 8070133791
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 30/3/2020 04:45.
PrintDisplayed: 4/4/2020 13:29