HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace
Authors HENDL, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 407 s. 2005.
Publisher Portál
Other information
ISBN 8073670402
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:21.
PrintDisplayed: 3/10/2023 03:27