MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 332 s. ISBN 9788024713625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
Authors MIOVSKÝ, Michal.
Edition Vyd. 1. Praha, 332 s. 2006.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024713625
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:22.
PrintDisplayed: 18/7/2024 08:07