HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 209 s. ISBN 807290213X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi
Authors HŘÍBKOVÁ, Lenka.
Edition Praha, 209 s. 2005.
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Other information
ISBN 807290213X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:03.
PrintDisplayed: 13/4/2021 22:47