ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864)
Authors ŘEZNÍK, Miloš.
Edition Vyd. 1. Praha, 391 s. 2006.
Publisher Argo
Other information
ISBN 8072036688
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:24.
PrintDisplayed: 25/10/2021 23:41