HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vydání druhé, opravené. Praha: Portál, 2006. 583 stran. ISBN 8073671239.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat
Authors HENDL, Jan.
Edition Vydání druhé, opravené. Praha, 583 stran, 2006.
Publisher Portál
Other information
ISBN 8073671239
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2. 8. 2021 05:25.
PrintDisplayed: 7. 7. 2022 08:46