ŘÍHA, Ivo, Aleš DRASTICH, Zdeněk NOVÁK, Daniel SCHWARZ and Jan CHRASTINA. Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku (Contribution of MRI and CT image fusion to brain surgery planning). In Edukační sborník konference XXX. Brněnské onkologické dny. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. p. 58-58. ISBN 80-86793-06-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku
Name (in English) Contribution of MRI and CT image fusion to brain surgery planning
Authors ŘÍHA, Ivo, Aleš DRASTICH, Zdeněk NOVÁK, Daniel SCHWARZ and Jan CHRASTINA.
Edition 1. vyd. Brno, Edukační sborník konference XXX. Brněnské onkologické dny, p. 58-58, 1 pp. 2006.
Publisher Masarykův onkologický ústav
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-86793-06-0
Keywords in English CT;MRI;image fusion
Tags CT, image fusion, MRI
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Changed: 4/1/2007 11:09.
Abstract
Fúzi CT a MRI zobrazení však musí předcházet registrace získaných obrazových dat. V současné době se pro registraci využívá několik algoritmů vycházejících buď ze segmentace obrazu na dílčí objekty - registrace podle bodů nebo kontur, nebo z globální podobnosti obrazu na základě vzájemné informace (metoda MI). Tyto registrace mohou být podle použíté geometrické transformace rigidní, afinní nebo pružné. Rigidní zachovávají geometrické rozložení obou zobrazení, transformace zahrnuje euklidovské operace (translace, rotace). U afinních registrací je možno navíc provést změnu měřítka nebo zkosení. Obecné deformace tvaru se provádějí pomocí nelineárních registrací, použití těchto metod pro neurochirurgické intervence není v současné době uznáváno jako "Lege artiss". Při akvizici MRI skenerem za přítomnosti vodivých objektů dochází k artefaktu ve zobrazení, který má v lokalitě výskytu charakter nepřítomnosti signálu a ve vzdálenějším okolí způsobuje nelineární posuv struktur. Při akvizici identického objemu CT skenerem je ve zobrazení patrný typický vějířový artefakt, který se dá v zájmové oblasti částečně potlačit vhodnou rotací zobrazovaného objektu.
Abstract (in English)
Image fusion of CT a MRI data is always preceded by image registration. Several registration algorithms are used. They are based on segmentaion or on a global similarity measure, e.g. mutual information. The algorithms are further cassified according to geometrical transform which is utilized. The non-linear transforms are not "lege artiss" for neurosurgery planning.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 28/2/2021 02:55