SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Jiří JARKOVSKÝ. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie. In Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006. 2006. ISBN 80-86633-46-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie
Název anglicky Automated morphometry of MRI brain images in schizophrenia research
Autoři SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Jiří JARKOVSKÝ.
Vydání Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006, 2006.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-86633-46-2
Klíčová slova anglicky image registration;schizophrenia;MRI
Štítky image registration, MRI, schizophrenia
Změnil Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 23. 3. 2010 09:19.
Anotace
Příspěvek se týká především metod registrace (lícování) obrazů s využitím nelineárních geometrických transformací. Je zde ukázáno možné řešení problémů souvisejících se srovnáváním obrazových MRI dat získaných z různých subjektů za různých zobrazovacích podmínek. Registrační proces je řízen lokálními silami odvozenými z bodových podobnostních metrik vhodných pro multimodální obrazová data. Pro tyto podobnostní metriky je nutný odhad vzájemného histogramu dosud neslícovaných obrazů. Výpočet vzájemného histogramu je proveden s využitím tkáňových pravděpodobnostních map. Pro prostorový deformační model je využito jednak parametrických transformací založených na radiálních bázových funkcích a dále je využito neparametrických transformací založených na principech mechaniky kontinua. Navržené registrační metody jsou vhodné pro aplikaci v oblasti výpočetní neuroanatomie. Součástí příspěvku jsou také výsledky plně automatické prostorové detekce anatomických abnormalit u skupiny pacientů trpících první epizodou schizofrenie.
Anotace anglicky
This paper contributes to the field of image registration with the use of nonlinear transformations. Particularly, problems connected to matching MRI brain image data obtained from various subjects and with various imaging conditions are solved here. Registration is driven by local forces derived from multimodal point similarity measures which are estimated with the use of joint intensity histogram and tissue probability maps. Non-parametric transformations imitating principles of continuum mechanics are used. Results of fully automated spatial detection of anatomical abnormalities in first-episode schizophrenia based on structural MRI brain scans are presented.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2021 14:45