SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK and Jiří JARKOVSKÝ. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie (Automated morphometry of MRI brain images in schizophrenia research). In Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006. 2006. ISBN 80-86633-46-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie
Name (in English) Automated morphometry of MRI brain images in schizophrenia research
Authors SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK and Jiří JARKOVSKÝ.
Edition Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006, 2006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-86633-46-2
Keywords in English image registration;schizophrenia;MRI
Tags image registration, MRI, schizophrenia
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Changed: 23/3/2010 09:19.
Abstract
Příspěvek se týká především metod registrace (lícování) obrazů s využitím nelineárních geometrických transformací. Je zde ukázáno možné řešení problémů souvisejících se srovnáváním obrazových MRI dat získaných z různých subjektů za různých zobrazovacích podmínek. Registrační proces je řízen lokálními silami odvozenými z bodových podobnostních metrik vhodných pro multimodální obrazová data. Pro tyto podobnostní metriky je nutný odhad vzájemného histogramu dosud neslícovaných obrazů. Výpočet vzájemného histogramu je proveden s využitím tkáňových pravděpodobnostních map. Pro prostorový deformační model je využito jednak parametrických transformací založených na radiálních bázových funkcích a dále je využito neparametrických transformací založených na principech mechaniky kontinua. Navržené registrační metody jsou vhodné pro aplikaci v oblasti výpočetní neuroanatomie. Součástí příspěvku jsou také výsledky plně automatické prostorové detekce anatomických abnormalit u skupiny pacientů trpících první epizodou schizofrenie.
Abstract (in English)
This paper contributes to the field of image registration with the use of nonlinear transformations. Particularly, problems connected to matching MRI brain image data obtained from various subjects and with various imaging conditions are solved here. Registration is driven by local forces derived from multimodal point similarity measures which are estimated with the use of joint intensity histogram and tissue probability maps. Non-parametric transformations imitating principles of continuum mechanics are used. Results of fully automated spatial detection of anatomical abnormalities in first-episode schizophrenia based on structural MRI brain scans are presented.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 23/4/2021 20:04