OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano (Silvio Pellico - An European: Graces of the Prisons and Duties of an Christian). In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. p. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano
Name in Czech Evropanství Silvia Pellica: O milostech vězení a povinnostech křesťana
Name (in English) Silvio Pellico - An European: Graces of the Prisons and Duties of an Christian
Authors OSOLSOBĚ, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Rimini, Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? p. 121-128, 8 pp. 2006.
Publisher il Cerchio: Iniziative editoriali
Other information
Original language Italian
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00015775
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 88-8474-118-1
Keywords in English Silvio Pellico; Italian Literature; Religion; Moral Philosophy; Political Theory
Tags Italian Literature, moral philosophy, Political Theory, religion, Silvio Pellico
Changed by Changed by: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., učo 2218. Changed: 1/8/2006 20:20.
Abstract
La nuova edizione delle MIE PRIGIONI di Silvio Pellico (curata da Aldo Mola, Saluzzo 2004) svela per la prima volta i fatti della sua conversione al cattolicesimo prima della sua deportazione allo Spielberg (città di Brno, odierna Rep. Ceca). L'articolo propone di rileggere le opere di Pellico, incluso il suo tratto politico Dei doveri degli uomini (1834) nella chiave del cristianesimo politico - mistico dell'autore.
Abstract (in Czech)
Nová edice Mých žalářů Silvia Pellica (ed. Aldo Mola, Saluzzo 2004) je opatřena kompletní fotoreprodukci autografu z r. 1832. Vychází najevo, že dobová cenzura vlády Karla Alberta vynechala důležité zmínky o autorově náboženské konverzi před deportací na Špilberg a že upravila některé detaily ve smyslu oficiálního deismu. Všechny další edice slavného Pellicova díla přejímají tyto opravy. Studie poukazuje na význam některých epizod z legendárního díla "Le mie prigioni" ve světle autorova "civilního" katolicismu personálního a mystického zabarvení a dále je srovnává s názory obsaženými v Pellicově politicko-náboženském traktátu "O povinnostech člověka" (1834). Co může vnést Pellico do současné diskuse o evropské identitě ?
Abstract (in English)
The new edition of The History of My Imprisonments (Le mie prigioni, 2004) of the Italian writer Silvio Pellico reveals the fact of his religious conversion to catholicism before his deportation to Spilberg (Brno)in 1822 - the event and another details were removed by censorship. The study re-considers the importance of religious experience in the whole work of Silvio Pellico, that expresses his "civilian" christianity with deep personal commitment, honesty and intellectual clarity. What can it bring into the discussion about the European identity ?
Links
GA408/94/1815, research and development projectName: Estetika sv. Augustina a prameny k ní
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 22/10/2021 04:52