DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ and Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika (Pharmacokinetics). ČR: Grada, 2006. 220 pp. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Farmakokinetika
Name in Czech Farmakokinetika
Name (in English) Pharmacokinetics
Authors DOSTÁLEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor), Jan JUŘICA (203 Czech Republic), Eva JANOŠTÍKOVÁ (203 Czech Republic) and Lucia ZAHRADNÍKOVÁ (703 Slovakia).
Edition ČR, 220 pp. Farmacie a farmakologie, 2006.
Publisher Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30104 Pharmacology and pharmacy
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/06:00017042
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-247-1464-7
Keywords in English pharmacokinetics
Tags pharmacokinetics
Changed by Changed by: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., učo 14537. Changed: 7/12/2006 11:46.
Abstract
Přehled komplexních informací o farmakokinetice. Kniha je určena především vysokoškolským posluchačům základní a klinické farmakologie humánního či veterinárního lékařství a farmacie. Je vhodná jak pro pregraduální, tak postgraduální studium.
Abstract (in English)
Overview of complex information on pharmacokinetics. The book is designated to students of basic and clinical pharmacology at schools of human or veterinary medicine, both pregraduates and postgraduates.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 29/5/2023 07:32