MARVAL, Jindřich. Daňová kvóta v ČR (Tax-to-GDP ratio in the Czech Republic). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006, 22 pp. WP č.3/2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Daňová kvóta v ČR
Name in Czech Daňová kvóta v ČR
Name (in English) Tax-to-GDP ratio in the Czech Republic
Authors MARVAL, Jindřich.
Edition Brno, 22 pp. WP č.3/2006, 2006.
Publisher Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English Tax-to-GDP ratio; Direct taxes; Indirect taxes; Social contributions
Tags direct taxes, indirect taxes, Social Contributions, Tax-to-GDP ratio
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 26/5/2009 11:46.
Abstract
Cílem příspěvku je provedení analýzy daňové kvóty (jednoduché i složené) v České republice včetně jejích hrubých složek (odvody na sociální a zdravotní pojištění, nepřímé daně a přímé daně) a jejich další dekompozice. Analýza je provedena pro období od roku 1996 až do roku 2004. Příspěvek provádí srovnání v čase, ne v prostoru.
Abstract (in English)
The main goal of this paper is to make an analysis of tax-to-GDP ratio (narrow as well as wide) in the Czech Republic including its gross components (social contributions, indirect taxes, direct taxes) and their further decomposition. The analysis covers period from 1996 to 2004. The Comparison is made in time, not in space.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 20/6/2024 23:48