MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Akademická příručka
Authors MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA.
Edition České, upr. vyd. Martin, 481 s. 2006.
Publisher Osveta
Other information
ISBN 8080632197
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:28.
PrintDisplayed: 26/2/2024 09:35