KŘIPAČ, Miroslav. Overloading Prevention Based on Adaptive Request Processing. In The IADIS WWW/Internet 2006. IADIS 2006. Murcia, Spain: International Association for Development of the Information Society, 2006. s. 234-240. ISBN 972-99353-6-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Overloading Prevention Based on Adaptive Request Processing
Název česky Prevence přetížení založená an adaptivním zpracování požadavků
Autoři KŘIPAČ, Miroslav (203 Česká republika, garant).
Vydání IADIS 2006. Murcia, Spain, The IADIS WWW/Internet 2006, s. 234-240, 2006.
Nakladatel International Association for Development of the Information Society
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/06:00017105
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 972-99353-6-X
Klíčová slova anglicky overloading; web-based information systems; request management
Štítky overloading, request management, web-based information systems
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 31. 3. 2010 12:19.
Anotace
Web-based technologies are currently able to improve quality of services provided by information systems. System architects can benefit from easier management of end-user applications and wider data access. However, building information infrastructure strictly on web browsers may bring additional problems. One of these complications, which occur mainly inside large-scale information systems with strictly online transaction processing is overloading. This paper introduces one possible solution to overloading prevention, which is based on dynamic system adaptation to actual user behavior. Overall system architecture and several possible methods for automatic request classification will be presented. A practical example of this approach will be illustrated on the Masaryk University Information System, which is an awarded university environment for complex on-line classroom and e-learning management.
Anotace česky
Webové technologie jsou v současné době schopné zvyštovat kvalitu služeb poskytovaných informačnímy systémy. Architekti systémů mohou těžit ze snadnější správy aplikací pro koncové uživatele a ze širšího přístupu k datům. Přesto však tvorba informační infrastruktury postavené striktně na webových prohlížečích může přinést další návazné problémy. Jednou z takovýchto komplikací, která může nastat zejména v rozsáhlých informačních systémech s výhradně online zpracováním transakcí, je přetížení. Tento článek představuje jedno z možných řešení prevence přetížení, která je založena na dynamické adaptaci systému na aktuální chování uživatelů. V článku je prezentována celková arhitektura systému a některé z možných metod automatické klasifikace požadavků. Praktický příklad tohoto přístupu bude ilustrován na Informačním systému Masarykovy univerzity, což je oceněné univerzitní prostředí pro komplexní administraci jak tradiční tak virtuální výuky.
Návaznosti
LA 168, projekt VaVNázev: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 01:43