HLOUŠEK, Miroslav. Czech Business Cycle Stylized Facts. Brno: CVKSČE MU, 2006. 31 pp. Working Paper No.10/2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech Business Cycle Stylized Facts
Name in Czech Stylizovaná fakta českého hospodářského cyklu
Authors HLOUŠEK, Miroslav.
Edition Brno, 31 pp. Working Paper No.10/2006, 2006.
Publisher CVKSČE MU
Other information
Original language English
Type of outcome special-purpose publication
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English business cycle - stylized facts - Czech economy - filtration - correlation - Granger causality
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 26/5/2009 13:04.
Abstract
This paper deals with identification of stylized facts of Czech business cycle. Empirical time series are decomposed into trend and cyclical component using bandpass filter. Cross-correlations between cyclical component of GDP and various time series are computed. The cyclical behaviour of the series is determined, leading and lagging indicators are identified. Finally, the Granger causality between GDP and other aggregate variables is tested. All these characteristics are presented in charts and commented. Several main conclusions about behaviour of variables over the cycle are summarized, which helps to judge implications of alternative economic theories. Distinctions between stylized facts in the Czech Republic and other developed countries are also discussed.
Abstract (in Czech)
Tato studie se zabývá identifikací stylizovaných fakt českého hospodářského cyklu. Empirické časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí bandpass filtru. Mezi cyklickými složkami HDP a různými časovými řadami jsou spočítány kroskorelace. Je určeno chování veličin během cyklu a jsou identifikovány veličiny, které cyklus předbíhají nebo se za ním zpožďují. Nakonec je testována Grangerova kauzalita mezi HDP a ostatními agregátními veličinami. Všechny tyto charakteristiky jsou prezentovány v tabulkách a komentovány. Jsou zhrnuty hlavní závěry o chování veličin během cyklu, což pomáhá posoudit implikace alternativních ekonomických teorií. Jsou rovněž diskutovány rozdíly mezi stylizovanými fakty v České republice a ostatních vyspělých zemí.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 19/5/2019 16:54