ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, vol. 34, -, p. 27-40. ISSN 1028-1495.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert
Name in Czech Česká obyvatelská místní jména na -any v 11. - 13. století
Name (in English) Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries
Authors ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Österreichische Namenforschung, Klagenfurt, 2006, 1028-1495.
Other information
Original language German
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00017127
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Place-Names; Onomastic; Toponyms
Tags Onomastic, Place-Names, Toponyms
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 8/1/2007 12:54.
Abstract
Der Aufsatz befasst sich mit dem bestimmten Typ der tschechischen Siedlungsnamen, sg. Bewohnernamen, die im heutigen Tschechischen auf -any enden (Dolany, Nemojany). Der Schwerpunkt der Analyse liegt in der Verbreitung der pluralischen Lokativendung -as, die in den ältesten Urkundenbelegen (aus dem 11. - 13. Jahrhundert) von Namen auf -any vorkommt (Plaňas, Lužas). Die Schlussfolgerungen betreffen die Umstände, die das Vorkommen dieser grammatischen Besonderheit beinflussen könnten.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá konkrétním typem českých místních jmen, tzv. obyvatelskými jmény, v dnešní češtině zakončenými na -any (Dolany, Nemojany). Těžiště analýzy leží v rozšíření koncovky lokálu plurálu na -as, která se objevuje u některých nejstarších dokladů těchto jmen z 11. - 13. století, např. Plaňas, Lužas. Závěry získané analýzou postihují okolnosti, které mohly ovlivnit výskyt a zachování této gramatické zvláštnosti.
Abstract (in English)
The article deals with one specific type of Czech place names, namely with so-called settlers names ending in -any (Dolany, Nemojany) in present-day Czech. The focus of the analysis is in spreading of the locative plural ending "-as" that can be found in some of the oldest materials from the 11-13th centuries, eg Plaňas, Lužas. Conclusions resulting from the analysis deal with circumstances that might have influenced the occurrence and preservation of this specific grammatical feature.
Links
LC546, research and development projectName: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
PrintDisplayed: 17/10/2021 15:51