ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, roč. 34, -, s. 27-40. ISSN 1028-1495.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert
Název česky Česká obyvatelská místní jména na -any v 11. - 13. století
Název anglicky Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant).
Vydání Österreichische Namenforschung, Klagenfurt, 2006, 1028-1495.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00017127
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Place-Names; Onomastic; Toponyms
Štítky Onomastic, Place-Names, Toponyms
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 8. 1. 2007 12:54.
Anotace
Der Aufsatz befasst sich mit dem bestimmten Typ der tschechischen Siedlungsnamen, sg. Bewohnernamen, die im heutigen Tschechischen auf -any enden (Dolany, Nemojany). Der Schwerpunkt der Analyse liegt in der Verbreitung der pluralischen Lokativendung -as, die in den ältesten Urkundenbelegen (aus dem 11. - 13. Jahrhundert) von Namen auf -any vorkommt (Plaňas, Lužas). Die Schlussfolgerungen betreffen die Umstände, die das Vorkommen dieser grammatischen Besonderheit beinflussen könnten.
Anotace česky
Článek se zabývá konkrétním typem českých místních jmen, tzv. obyvatelskými jmény, v dnešní češtině zakončenými na -any (Dolany, Nemojany). Těžiště analýzy leží v rozšíření koncovky lokálu plurálu na -as, která se objevuje u některých nejstarších dokladů těchto jmen z 11. - 13. století, např. Plaňas, Lužas. Závěry získané analýzou postihují okolnosti, které mohly ovlivnit výskyt a zachování této gramatické zvláštnosti.
Anotace anglicky
The article deals with one specific type of Czech place names, namely with so-called settlers names ending in -any (Dolany, Nemojany) in present-day Czech. The focus of the analysis is in spreading of the locative plural ending "-as" that can be found in some of the oldest materials from the 11-13th centuries, eg Plaňas, Lužas. Conclusions resulting from the analysis deal with circumstances that might have influenced the occurrence and preservation of this specific grammatical feature.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 14:40