HLOUŠEK, Miroslav. Business Cycle in the Czech Republic -- The Battle of Theories. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 43-49, 7 pp. ISBN 80-210-4083-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Business Cycle in the Czech Republic -- The Battle of Theories
Name in Czech Hospodářský cyklus v ČR -- souboj teorií
Authors HLOUŠEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Česká ekonomika v procesu globalizace, p. 43-49, 7 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/06:00015843
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-4083-1
Keywords in English stylized facts - bandpass filter - cross-correlation - theory of business cycle
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D., učo 21886. Changed: 8/9/2009 11:08.
Abstract
The article identifies some stylized facts about Czech business cycle for the purpose of evaluation of alternative theories. The data series are filtered using bandpass filter and cross-correlations between cyclical component of selected variables and cyclical component of real GDP are computed. Behavior of the variables over the cycle is confronted with implications of three competing theories. The real business cycle theory comes out as the best theory explaining business cycle in the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá identifikací stylizovaných fakt o českém hospodářském cyklu za účelem vyhodnocení významnosti různých teorií. Časové řady jsou filtrovány pomocí bandpass filtru a jsou spočítány kros-korelace mezi cyklickými složkami vybraných proměnných a cyklem HDP. Chování veličin během cyklu je porovnáno s implikacemi třech konkurenčních teorií. Teorie reálného hospodářského cyklu vychází jako nejlepší teorie, která vysvětluje hospodářský cyklus v České republice.
Links
GA402/05/2172, research and development projectName: Měnová politika a makroekonomická stabilizace : identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 24/5/2019 03:22